Το ReStory - Rewrite your Story είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ με διάρκεια από το Σεπτέμβριο του 2020 έως και τον Αύγουστο 2022.

Σκοπός του ReStory είναι να εφοδιάσει τους φροντιστές ηλικιωμένων με δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να ανακτήσουν έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.