Σχετικά

Το ReStory – Rewrite your Story είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ με διάρκεια από το Σεπτέμβριο του 2020 έως και τον Αύγουστο 2022.

Σκοπός του ReStory είναι να εφοδιάσει τους φροντιστές ηλικιωμένων με δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να ανακτήσουν έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Στην πιλοτική φάση περίπου 140 φροντιστές θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Μετά την εκπαίδευσή τους θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν ένα πρακτικό εργαλείο για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους που φροντίζουν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και να τις αναπαραστήσουν μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργικές τεχνικές. Οι ηλικιωμένοι θα αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι για την κοινωνία, θα ενισχύσουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες και επομένως θα έχουν την ευκαιρία να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ηλικίας και τη δυσκολία να αισθανθούν περιττοί και να χειριστούν τις ευθύνες. Αυτά θα οδηγήσουν τους ηλικιωμένους να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους, το αίσθημα της ενεργού συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα.

Στόχοι

Να εφοδιάσει τους φροντιστές με ένα πρακτικό εργαλείο που βελτιώνει και αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών τους, διευρύνει τις γνώσεις και τις διεξιότητές τους και ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους για το μέλλον.

Να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για τους φροντιστές που θα τους επιτρέπει να προσφέρουν στους ηλικιωμένους την ευκαιρία να ξεπεράσουν τον σκόπελο της ηλικίας και τη δυσκολία που ενέχει η αίσθηση της απόσυρσης από τα δρώμενα. Η μεθοδολογία έχει την αφήγηση ως αφετηρία μέσω της οποίας η εξιστόρηση θα μετουσιώνεται σε καλλιτεχνικά στοιχεία, από τις παραστατικές τέχνες (χορός/βίντεο χορού, θέατρο, θέατρο ντοκυμαντέρ), τις εικαστικές τέχνες (ηλεκτρονική αφήγηση, βίντεο stop-motion, και την δημιουργική γραφή (e-book).

Να προσφέρει στους ηλικιωμένους την ευκαιρία να αναλάβουν εκ νέου ευθύνες και αρμοδιότητες στο πλαίσιο μίας ομάδας εργασίας και να ανακτήσουν έτσι το άισθημα της ενεργού συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα.

Παραγωγές

 • Παραγωγή 1

  Μεθολογία ανάλυσης απαιτήσεων

 • Παραγωγή 2

  Περίγραμμα εκπαίδευσης για φροντιστές που χρησιμοποιούν αφηγηματικές τεχνι

 • Παραγωγή 3

  Εργαλειοθήκη με ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές

 • Παραγωγή 4

  Εγχειρίδιο με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές

 • Παραγωγή 5

  Ψηφιακή πλατφόρμα με τη μεθοδολογία, την εργαλειοθήκη και άλλες εκροές του έργου

 • Παραγωγή 6

  Προτάσεις πολιτικής για αρμόδιους φορείς και παρόχους εκπαίδευσης

Ομάδες Στόχοι

Φροντιστές ηλικιωμένων (επαγγελματίες)

Ιδρύματα και υπηρεσίες που εργάζονται με ηλικιωμένους (οργανισμούς ΕΕΚ, συμβούλους, κλπ.)

Κοινότητες