Υλικό e-learning

ReStory – Rewrite your story is an Erasmus+ project that runs from September 2020 to August 2022.

 • IO1

  Έκθεση αναφοράς έρευνας πεδίου και ομάδων εστίασης

 • IO2

  Πρόγραμμα εκπαίδευσης φροντιστών

 • IO3

  Εργαλειοθήκη για φροντιστές

 • IO4

  Εγχειρίδιο με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές

 • IO6

  Προτάσεις πολιτικής για αρμόδιους φορείς και παρόχους εκπαίδευσης