Εταίροι

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένα σύγχρονο, πολυπειστημονικό περιφερειακό πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε το 2000, είχε τους πρώτους εισακτέους το 2002 και εδράζει τις πέντε νομαρχιακές πρωτεύουσες της Πελοποννήσου και είναι οργανωμένο με 22 τμήματα σε 9 σχολές. Προσφέρει σπουδές 1ου, 2ου και 3ου κύκλου όπως και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης και έχει περισσότερους απο 20000 φοιτητές.
Όραμα του είναι η δημιουργία και η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και η συνεισφορά στην πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο, αναπτύσσει τη διεπιστημονικότητα εσωτερικά αλλά και με άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλλιεργεί την διεθνοποίηση στην έρευνα και την εκπαίδευση που παρέχει, την αποτελεσματική διοίκηση, τις στενές σχέσεις με τους αποφοίτους και τη στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφέρομενα μέρη. Το Πανεπιστήμιο είναι ιδιαίτερα εξωστρεφές. Συντονιστής ή εταίρος σε περισσότερα απο 160 έργα, με περισσότερα απο τα μισά να είναι χρηματοδοτούμενες διεθνείς συνεργασίες, 7 εκ των οποίων στη διακεκριμένη δράση H2020 και 20 και πλέον είναι με χρηματοδότηση Erasmus+. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί στενή συνεργασία με 8 άλλα ιδρύματα της χώρας και 13 πανεπιστήμια απο το εξωτερικό και με περισσότερους απο 30 εθνικούς και 3 διεθνείς οργανισμούς. Ενεργό και στην κινητικότητα, το πανεπιστήμιο έχει περισσότερους απο 300 εξεταζόμενους και 170 εισερχόμενους φοιτητές, 100 εξερχόμενους και 120 εισερχόμενους στο διδακτικό προσωπικό, και 90 εξερχόμενους και 60 εισερχόμενους στο διοικητικό προσωπικό. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Παν/μίου πιστοποιήθηκε το 2018 με θετική αξιολόγηση.
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών προωθεί την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Θεατρολογία, οργανώνει και συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια, εκθέσεις, παραστάσεις, φεστιβάλ και άλλα εθνικά και διεθνή δρώμενα. Διατηρεί και αναπτύσσει συνεργασίες με Πανεπιστήμια, ιδρύματα, ερευνητικές κοινότητες, καλλιτεχνικά ιδρύματα και οργανισμοούς καθώς και με εθνικούς και τοπικούς φορείς. Συστηματικά φιλοξενεί διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια απο καταξιωμένους, Έλληνες και μη, ακαδημαϊκούς, συγγραφείς και καλλιτέχνες. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος στη Δραματική Τέχνη και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια βίου μάθηση είναι ένα καταξιωμένο πρόγραμμα σπουδών με μεγάλη απήχηση και γίνεται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική αναμόρφωση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και ειδική εγγραφή σε λίστες Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας. Ο οργανισμός διαθέτει επίσης ένα Σύστημα Διαχείρισης Ικανότητας πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία/Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα είτε διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες μαθητές στον ανθρωπιστικό τομέα.

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων, εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις διάφορες ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετεί.
Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:
1. Ψυχική Υγεία
2. Διανοητική Αναπηρία
3. Παιδί και Οικογένεια
4. Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
Έχει επίσης ενεργό ρόλο στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έχοντας αναλάβει των συντονισμό ποικίλων έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ (KA2, Sport) και Creative Europe (Culture), αλλά και συμμετέχοντας σε πολλά από αυτά ως εταίρος. Στα έργα αυτά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:
– στην αντιμετώπιση ψυχικών νοσημάτων, τη θεραπεία και αποκατάσταση μέσω εναλλακτικών μέσων (αθλητισμός, πολιτισμός, ψηφιακές δεξιότητες κλπ)
– στην κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες κλπ), όπως επίσης και την ενσωμάτωσή τους σε τοπικό επίπεδο
– στη μείωση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, προσφέροντας τις απαραίτητες γνώσεις κι εργαλεία για την ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Το Regional Institute for Professional and Social Integration (IRIPS), είναι ένα συλλογικό σώμα που συγκροτήθηκε από τον νόμο του 1901 περί κοινωνικής ενσωμάτωσης κι εκπαιδευτικών δράσεων. Οργανώνει πληθώρα δραστηριοτήτων, ενώ ο κύριος στόχος του είναι η υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρίες, ώστε να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και στην αγορά εργασίας. Η αποστολή του είναι:
– η εφαρμογή πρακτικών για την ενσωμάτωση και την εκπαίδευση ανθρώπων με αναπηρίες
– η σύλληψη, καθοδήγηση, εκπαίδευση, υποστήριξη και η παρακολούθηση των ανθρώπων που παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την ενσωμάτωσή τους ή/και η επανεκπαίδευσή τους
– η οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, εκπαιδεύσεων, ερευνών στους τομείς της υγείας, της κοινωνίας και της ιατρικής
Το IRIPS είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εξής ινστιτούτων και μηχανισμών: Avvene Pre-Orientation Center, Orizonte Experimental Unit for Evaluation, Retraining and Social and/or Professional Orientation (UEROS), καθώς και το Resource and Research Center in Reta, ενώ είναι επίσης χορηγός του Mutual Aid Group for Cerebral Palsy (U Scontru). Το ινστιτούτο είναι συνυφασμένο με τις δομές του FAGERTH (δίκτυο κέντρων για την επανεκπαίδευση και κοινωνική-επαγγελματική αποκατάσταση) και του UNAFTC (Εθνική Ένωση Σωματείων Οικογενειών με Κρανιοεγκεφαλικά Τραύματα).

O μη κερδοσκοπικός σύλλογος Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (AEVA) επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση της περιοχής του Aveiro. Είναι δομημένος με τη μορφή “δορυφόρων”, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα και μεταξύ τους, με στόχο την ικανοποίηση των ωφελούμενων τους, είτε πρόκειται για μαθητές, είτε για οικογένειες, εθελοντές, κοινότητες, θεσμικούς εταίρους, είτε για οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Προσφέρουν λύσεις σε τομείς (επανα)πιστοποίησης, μεταφοράς γνώσεων, κοινωνικής καινοτομίας και φροντίδας αλλά και σε τομείς όπως είναι η τεχνολογία την πληροφορίας και των επικοινωνιών. Διαθέτει ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Escola Profissional de Aveiro (EPA), το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση προσωπικών κι επαγγελματικών στόχων των μαθητών, προσφέροντας κοινωνική, πολιτιστική, επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση, με στόχο την καλύτερη απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση του EPA έχει ως στόχο όχι μόνο να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις αλλά και να βοηθήσει νέους ανθρώπους με την πρώτη τους δουλειά, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο οργανισμός Center for Social Innovation (CSI) απαρτίζεται από ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 50 έτη συλλογικής εμπειρίας σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, ο Εξορθολογισμός Συστημάτων, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, η Επιχειρηματικότητα, η Κοινωνική Καινοτομία, οι Παγκόσμιες Πρακτικές για την Υγεία και τις Βιοεπιστήμες, η Επιχειρηματική Συμβουλευτική Παρέμβαση, τα Προγράμματα για την Εξέλιξη και Παρότρυνση των Νέων, όπως επίσης και η Αναπροσαρμογή των Πόρων με Στόχους και Στρατηγική.
Τα ιδρυτικά μέλη έχουν εργαστεί σε τρεις διαφορετικές ηπείρους κι έχουν συνεργαστεί με οργανισμούς και άτομα από διάφορες χώρες. Έχουν επίσης δραστηριοποιηθεί στους τομείς Ίδιων Κεφαλαίων και Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μέσω των οποίων συνέβαλαν δραστικά στην ανάπτυξη επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων. Όλη αυτή η τεχνογνωσία συμβάλλει στην αναγνώριση ενδεχόμενων συστημικών προβλημάτων και στην ανάπτυξη έξυπνων και βιώσιμων προτάσεων για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
Η ομάδα του CSI εστιάζει στην ανάπτυξη και εισαγωγή επαναστατικών λύσεων σε συστημικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι λύσεις αυτές, αναπτύσσονται ύστερα από βαθιά αληλλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αληλλεπίδραση αυτή επιτυγχάνεται μέσω συνεχούς ανταλλαγής απόψεων, έρευνας πεδίου και ομάδων εστίασης. Σε επιστημονικό επίπεδο, η αληλλεπίδραση γίνεται μέσω σχετικής βιβλιογραφίας και αξιολογήσεις επιστημονικών ερευνών. Ο οργανισμός στοχεύει στην συστηματική και συστημική συμμετοχή του στο κοινωνικό πλαίσιο, ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί.

Το ALL DIGITAL AISBL είναι μια κορυφαία πανευρωπαϊκή οργάνωση που εδρεύει στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας 70 οργανισμούς μέλη, κέντρα μάθησης ΤΠΕ, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη, που συνεργάζονται με 20.000 κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων. Ο στόχος όλων είναι να υποστηρίξουν Ευρωπαίους που δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Το όραμα του ALL DIGITAL είναι να καταστεί ικανός κάθε Ευρωπαίος να εκμεταλλεύεται τα οφέλη και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας. Η αποστολή του είναι να επιτύχει αυτό το όραμα εξοπλίζοντας τους ευρωπαίους πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες αλλά και με την αυτοπεποίθηση και το σκεπτικό που θα τους επιτρέπουν να κατανοήσουν τον εν λόγω ψηφιακό μετασχηματισμό και να επωφεληθούν από αυτόν .

Η La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP) είναι μια οργάνωση που στοχεύει στην υποστήριξη της κοινωνικο-εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ένταξης ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και ευάλωτων ομάδων μέσω του πολιτισμού και των τεχνών. Η οργάνωση αυτή υποστηρίζει μειονεκτούσες ομάδες, όπως παιδιά και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, νέους και ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και πιστοποίηση, οικογένειες μεταναστών και πρόσφυγες, εθνοτικές μειονότητες και άτομα με παραβατική συμπεριφορά.
Η LBP διαχειρίζεται ένα πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο που δημιουργήθηκε, με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών και την ενδυνάμωση μη προνομιούχων ομάδων. Απώτερος στόχος είναι η εκπαιδευτική ένταξη των ομάδων αυτών, η ανάπτυξη των φυσικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών τους ικανοτήτων και η βίωση θετικών εμπειριών όπως το επίτευγμα, η ηγεσία, η απόλαυση, η φιλία, η αναγνώριση και η ένταξη στην κοινωνία.
Η LBP παρέχει αρχική και συνεχή εκπαίδευση σε καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές σε εθελοντές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευτές, δασκάλους, μέντορες, λειτουργοί νεολαίας και άλλους συναφείς επαγγελματίες.
Το κέντρο προσφέρει οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως χορό, μουσική και θέατρο. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες για μη δομημένες δραστηριότητες, όπως παιχνίδι, κοινωνικοποίηση, συναντήσεις ομίλου και υπαίθριο παιχνίδι. Προσφέρει επίσης μια ευρύτερη ποικιλία προγραμμάτων και μεταβατικών δραστηριοτήτων υποστήριξης που προωθούν τη θετική ανάπτυξη των νέων.