Εκδόσεις

  • Αναλυτικό πρόγραμμα για φροντιστές που εργάζονται με τεχνικές αφήγησης

  • Εγχειρίδιο με τη μεθοδολογία των τεχνικών αφήγησης

  • Συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους παρόχους κατάρτισης